14 มีนาคม 2562 เกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานจะเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งปีนี้ พร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแมลงดำหนามในสวนมะพร้าว

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190314082009887

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวม 9 แห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าร้อยละ 70 และจะเพียงพอต่อการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานตลอดช่วงหน้าแล้งของปีนี้ หรือถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะการส่งน้ำให้กับการทำนาปรังที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กว่า 2,600 ไร่ ในอำเภอกุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผักอายุสั้นโดยใช้น้ำจากบ่อยืม และยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะคาดการณ์ว่าหน้าแล้งปีนี้จะยาวนาน นอกจากนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงหน้าแล้งคือการระบาดของแมลงดำหนามในสวนมะพร้าวที่จะส่งผลให้ผลผลิตลดลง ขณะนี้ จึงได้ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงแตนเบียนที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของแต่ละตำบล เพื่อนำไปล่อยในสวนมะพร้าวของเกษตรกรให้ไปกำจัดแมลงดำหนาม พร้อมขอให้เกษตรกรบำรุงรักษาต้นมะพร้าวให้แข็งแรงเพื่อต้านทานโรคและแมลงในช่วงหน้าแล้ง